Cẩm nang

Những Giáo phận Công giáo tại Việt Nam

Việt Nam hiện nay có tổ chức Giáo hội Công giáo được chia thành 3 giáo tỉnh là Hà Nội, Huế và Sài Gòn. Mỗi giáo tỉnh này lại chia thành các giáo phận và có Tổng Giáo phận huyện. Hiện nay, Việt Nam có tổng cộng 27 giáo phận với 3 Tổng Giáo phận và 24 giáo phận khác. Các giáo phận này được đặt theo tên địa danh có Tòa Giám mục và nhà thờ chính tòa.

182 49 Lê đức Thọ
182 49 Lê đức Thọ

Tổng Giáo phận Hà Nội

Tổng Giáo phận Hà Nội là một trong 3 Tổng Giáo phận ở Việt Nam. Nó được thành lập vào năm 1659 và có Giám mục quản nhiệm là Giuse Vũ Văn Thiên. Nhà thờ chính tòa của Tổng Giáo phận Hà Nội là nhà thờ Thánh Giuse. Diện tích của Tổng Giáo phận này là 7000 km2, và có 324 linh mục, 148 giáo xứ và 314.246 giáo dân.

Giáo phận Bắc Ninh

Giáo phận Bắc Ninh được thành lập vào năm 1883, và Giám mục quản nhiệm là Cosma Hoàng Văn Đạt. Nhà thờ chính tòa của giáo phận này là nhà thờ Nữ Vương Rất Thánh Mân côi. Diện tích của giáo phận là 2221 km2, và có 132 linh mục, 108 giáo xứ và 133.156 giáo dân.

Giáo phận Bùi Chu

Giáo phận Bùi Chu được thành lập vào năm 1848, với Giám mục quản nhiệm là Toma Vũ Hiệu. Nhà thờ chính tòa của giáo phận là nhà thờ Nữ Vương Rất Thánh Mân côi. Giáo phận Bùi Chu có diện tích là 1350 km2, và có 212 linh mục, 159 giáo xứ và 412.539 giáo dân.

Giáo phận Hà Tĩnh

Giáo phận Hà Tĩnh được thành lập vào năm 2018, và Giám mục quản nhiệm là Phaolô Nguyễn Thái Hợp. Nhà thờ chính tòa của giáo phận là nhà thờ Tổng Lãnh Thiên thần Micae. Diện tích của giáo phận là 14091 km2, và có 93 linh mục, 96 giáo xứ và 241.112 giáo dân.

Giáo phận Hải Phòng

Giáo phận Hải Phòng có lịch sử từ năm 1679, và hiện tại không có Giám mục quản nhiệm. Nhà thờ chính tòa của giáo phận là nhà thờ Nữ Vương Rất Thánh Mân côi. Diện tích của giáo phận là 9079 km2, và có 98 linh mục, 92 giáo xứ và 134.846 giáo dân.

Giáo phận Hưng Hóa

Giáo phận Hưng Hóa được thành lập vào năm 1895. Giám mục quản nhiệm hiện tại là Phêrô Nguyễn Văn Viên. Nhà thờ chính tòa của giáo phận là nhà thờ Thánh Têrêsa Hài Đồng. Diện tích của giáo phận là 55.000 km2, và có 129 linh mục, 116 giáo xứ và 240.000 giáo dân.

Giáo phận Lạng Sơn và Cao Bằng

Giáo phận Lạng Sơn và Cao Bằng được thành lập vào năm 1939. Giám mục quản nhiệm hiện tại là Giuse Châu Ngọc Trị. Nhà thờ chính tòa của giáo phận là nhà thờ Thánh Đaminh. Diện tích của giáo phận là 18359 km2, và có 30 linh mục, 22 giáo xứ và 6227 giáo dân.

Giáo phận Phát Diệm

Giáo phận Phát Diệm được thành lập vào năm 1901. Hiện tại không có Giám mục quản nhiệm. Nhà thờ chính tòa của giáo phận là nhà thờ Nữ Vương Rất Thánh Mân côi. Diện tích của giáo phận là 1787 km2, và có 115 linh mục, 79 giáo xứ và 154.167 giáo dân.

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình được thành lập vào năm 1936, và Giám mục quản nhiệm hiện tại là Phêrô Nguyễn Văn Đệ. Nhà thờ chính tòa của giáo phận là nhà thờ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Diện tích của giáo phận là 2221 km2, và có 132 linh mục, 108 giáo xứ và 133.156 giáo dân.

Giáo phận Thanh Hóa

Giáo phận Thanh Hóa được thành lập vào năm 1932, và Giám mục quản nhiệm hiện tại là Giuse Nguyễn Đức Cường. Nhà thờ chính tòa của giáo phận là nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Diện tích của giáo phận là 11700 km2, và có 133 linh mục, 73 giáo xứ và 149.105 giáo dân.

Giáo Phận Vinh

Giáo phận Vinh được thành lập vào năm 1846, và Giám mục quản nhiệm là Anphong Nguyễn Hữu Long. Giám mục phụ tá là Phêrô Nguyễn Văn Viên. Nhà thờ chính tòa của giáo phận là nhà thờ Đức Mẹ Lên Trời. Diện tích của giáo phận là 16499 km2, và có 179 linh mục, 108 giáo xứ và 282.254 giáo dân.

Tổng Giáo phận Huế

Tổng Giáo phận Huế có lịch sử từ năm 1850 đến năm 1960. Hiện tại, Giám mục quản nhiệm là Giuse Nguyễn Chí Linh. Nhà thờ chính tòa của tổng giáo phận là nhà thờ Trái Tim Cực Sạch Đức Mẹ. Diện tích của tổng giáo phận là 9773 km2, và có 182 linh mục, 67 giáo xứ và 72.211 giáo dân.

Giáo Phận Ban Mê Thuột

Giáo phận Ban Mê Thuột được thành lập vào năm 1967, và Giám mục quản nhiệm là Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản. Nhà thờ chính tòa của giáo phận là nhà thờ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Diện tích của giáo phận là 24.462 km2, và có 185 linh mục, 106 giáo xứ và 44.942 giáo dân.

Giáo phận Đà Nẵng

Giáo phận Đà Nẵng được thành lập vào năm 1903, và Giám mục quản nhiệm hiện tại là Giuse Đặng Đức Ngân. Nhà thờ chính tòa của giáo phận là nhà thờ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Diện tích của giáo phận là 11664 km2, và có 110 linh mục, 50 giáo xứ và 72.495 giáo dân.

Giáo phận Kon Tum

Giáo phận Kon Tum được thành lập vào năm 1932, và Giám mục quản nhiệm là Aloisio Nguyễn Hồng Vị. Nhà thờ chính tòa của giáo phận là nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Diện tích của giáo phận là 25.240 km2, và có 160 linh mục, 88 giáo xứ và 342.281 giáo dân.

Giáo phận Nha Trang

Giáo phận Nha Trang được thành lập vào năm 1957, và Giám mục quản nhiệm hiện tại là Giuse Võ Đức Minh. Nhà thờ chính tòa của giáo phận là nhà thờ Chúa Kitô Vua. Diện tích của giáo phận là 9486 km2, và có 234 linh mục, 110 giáo xứ và 220.000 giáo dân.

Giáo phận Quy Nhơn

Giáo phận Quy Nhơn có lịch sử từ năm 1659, và Giám mục quản nhiệm hiện tại là Mattheu Nguyễn Văn Khôi. Nhà thờ chính tòa của giáo phận là nhà thờ Đức Mẹ Lên Trời. Diện tích của giáo phận là 16.194 km2, và có 119 linh mục, 56 giáo xứ và 73.212 giáo dân.

Tổng Giáo phận Sài Gòn

Tổng Giáo phận Sài Gòn có lịch sử từ năm 1840 đến năm 1960. Giám mục quản nhiệm trong thời gian đó là Giuse Nguyễn Năng và giám mục phụ tá là Luy Nguyễn Anh Tuấn. Nhà thờ chính tòa của tổng giáo phận là nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Diện tích của tổng giáo phận là 2093 km2, và có 724 linh mục, 203 giáo xứ và 688.711 giáo dân.

Giáo Phận Bà Rịa

Giáo phận Bà Rịa được thành lập vào năm 2005, và Giám mục quản nhiệm là Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn. Nhà thờ chính tòa của giáo phận là nhà thờ Thánh Giacôbê và Thánh Philipphê. Diện tích của giáo phận là 1988 km2, và có 220 linh mục, 74 giáo xứ và 268.371 giáo dân.

Giáo phận Cần Thơ

Giáo phận Cần Thơ được thành lập vào năm 1955, và Giám mục quản nhiệm là Stephano Tri Bửu Thiên. Nhà thờ chính tòa của giáo phận là nhà thờ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Diện tích của giáo phận là 13423 km2, và có 240 linh mục, 139 giáo xứ và 191.462 giáo dân.

Giáo phận Đà Lạt

Giáo phận Đà Lạt được thành lập vào năm 1960, và Giám mục quản nhiệm là Đaminh Nguyễn Văn Mạnh. Nhà thờ chính tòa của giáo phận là nhà thờ thánh Nicola Bari. Diện tích của giáo phận là 9774 km2, và có 297 linh mục, 105 giáo xứ và 378.367 giáo dân.

Giáo phận Long Xuyên

Giáo phận Long Xuyên được thành lập vào năm 1960, và Giám mục quản nhiệm là Giuse Trần Văn Toản. Nhà thờ chính tòa của giáo phận là nhà thờ Nữ Vương Hòa Bình. Diện tích của giáo phận là 10256 km2, và có 297 linh mục, 186 giáo xứ và 233.742 giáo dân.

Giáo phận Mỹ Tho

Giáo phận Mỹ Tho được thành lập vào năm 1960, và Giám mục quản nhiệm là Phêrô Nguyễn Văn Khảm. Nhà thờ chính tòa của giáo phận là nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Diện tích của giáo phận là 9262 km2, và có 140 linh mục, 94 giáo xứ và 137.260 giáo dân.

Giáo phận Phan Thiết

Giáo phận Phan Thiết được thành lập vào năm 1975, và Giám mục quản nhiệm là Giuse Đỗ Mạnh Hùng. Nhà thờ chính tòa của giáo phận là nhà thờ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Diện tích của giáo phận là 7828 km2, và có 178 linh mục, 95 giáo xứ và 185.843 giáo dân.

Giáo phận Phú Cường

Giáo phận Phú Cường được thành lập vào năm 1965, và Giám mục quản nhiệm là Giuse Nguyễn Tấn Tước. Nhà thờ chính tòa của giáo phận là nhà thờ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Diện tích của giáo phận là 9543 km2, và có 163 linh mục, 105 giáo xứ và 157.008 giáo dân.

Giáo phận Vĩnh Long

Giáo phận Vĩnh Long được thành lập vào năm 1938, và Giám mục quản nhiệm là Phêrô Huỳnh Văn Hai. Nhà thờ chính tòa của giáo phận là nhà thờ Thánh Anna. Diện tích của giáo phận là 6772 km2, và có 214 linh mục, 211 giáo xứ và 209.271 giáo dân.

Giáo phận Xuân Lộc

Giáo phận Xuân Lộc được thành lập vào năm 1965. Giám mục quản nhiệm là Giuse Đinh Đức Đạo, và Giám mục phụ tá là Gioan Đỗ Văn Ngân. Nhà thờ chính tòa của giáo phận là nhà thờ Chúa Kitô Vua. Diện tích của giáo phận là 6439 km2, và có 562 linh mục, 248 giáo xứ và 961.186 giáo dân.

Trên đây là danh sách 27 giáo phận tại Việt Nam, với thông tin về Giám mục quản nhiệm, nhà thờ chính tòa, diện tích, số lượng linh mục, giáo xứ và giáo dân.

Những Giáo phận Công giáo tại Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *