Cẩm nang

468 20 Nguyễn Tri Phương: Hãy Thứ Tha Cho Tôi

Tôi Xin Lỗi Vì Các Tội Lỗi Của Mình

Tôi xin lỗi Đức Chúa Trời
vì đã không tin tưởng vào Cha.
Tôi xin lỗi
vì thường bị lạc đường.
Tôi chỉ có thể đổ lỗi lên Đức Chúa Trời
vì đã làm cho tôi như thế này?
Tôi nghi ngờ
rằng Đức Chúa Trời chưa bao giờ yêu thương tôi.
Xin hãy tha thứ cho tôi
vì đã đi theo con đường riêng của mình.
Tôi xin lỗi, tôi chỉ tìm đến Ngài
khi gặp khó khăn
hoặc thất bại.
Tôi đã không biết ơn Chúa Giêsu nhiều lần.
Cuộc sống của tôi chìm đắm trong men tình yêu
và tôi quên rằng Ngài vẫn đang chờ đợi tôi,
trông đợi
sự trở về của đứa con lươn lẹo.
khi tôi bị mắc kẹt, tôi quay trở lại
Tôi xin lỗi khi từ chối.
Xin hãy tha thứ cho tôi khi tôi không tin vào Ngài.
Tôi xin lỗi Đức Chúa Trời
vì đã không tin tưởng vào Cha.
Tôi xin lỗi
vì thường bị lạc đường.
Tôi chỉ có thể đổ lỗi lên Đức Chúa Trời
vì đã làm cho tôi như thế này?
Tôi nghi ngờ
rằng Đức Chúa Trời chưa bao giờ yêu thương tôi.
Xin hãy tha thứ cho tôi
vì đã đi theo con đường riêng của mình.
Tôi xin lỗi, tôi chỉ tìm đến Ngài
khi gặp khó khăn
hoặc thất bại.
Tôi đã không biết ơn Chúa Giêsu nhiều lần.
Cuộc sống của tôi chìm đắm trong men tình yêu
và tôi quên rằng Ngài vẫn đang chờ đợi tôi,
trông đợi
sự trở về của đứa con lươn lẹo.
khi tôi bị mắc kẹt, tôi quay trở lại
Tôi xin lỗi khi từ chối.
Xin hãy tha thứ cho tôi khi tôi không tin vào Ngài.
Cuộc sống của tôi chìm đắm trong men tình yêu
và tôi quên rằng Ngài vẫn đang chờ đợi tôi,
trông đợi
sự trở về của đứa con lươn lẹo.
khi tôi bị mắc kẹt, tôi quay trở lại
Tôi xin lỗi khi từ chối.
Xin hãy tha thứ cho tôi khi tôi không tin vào Ngài.
Xin hãy tha thứ cho tôi khi tôi không tin vào Ngài.

(Note: This article was edited to fit within the character limit of the AI’s response)

468 20 Nguyễn Tri Phương: Hãy Thứ Tha Cho Tôi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *