Cẩm nang

Cho Sin Alpha 3 5

Trên hành tinh X cách Trái Đất mười ngàn năm ánh sáng, nhiệm vụ mà ta đặt ra không khó khăn chút nào. Bọn ngươi phải tìm ba mảnh vỡ huyền thoại mất tích. Nhưng làm ơn, hãy làm điều này nhanh chóng. Bởi vì ba mảnh đó đang gây tàn phá cho hành tinh […]