Cẩm nang

Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót: Thánh Vịnh 102 Thái Nguyên

Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót.
Chúa là Đấng nhân hậu và hay xót thương.

Thánh Vịnh 102 Thái Nguyên
Thánh Vịnh 102 Thái Nguyên

Một Lời Chúc Tụng Chúa

Hãy chúc tụng Chúa, linh hồn của tôi,
Hãy chúc tụng Danh Thánh Chúa với toàn thân tôi.
Hãy chúc tụng Chúa, linh hồn của tôi,
Đừng quên các ân huệ mà Người đã ban.
Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót,
Chúa là Đấng nhân hậu và hay xót thương.

Lòng Thương Xót Vô Biên Của Chúa

Chúa đã tha thứ cho hàng ngàn lỗi tội,
Chúa đã chữa lành mọi đau thương trong tâm hồn ta.
Chúa đã giải thoát chúng ta khỏi sự tăm tối,
Chúa đã che chở chúng ta với tình yêu vô biên.
Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót,
Chúa là Đấng nhân hậu và hay xót thương.

Tình Yêu Bao La Của Chúa

Chúa không xử phạt chúng ta như chúng ta xứng đáng,
Dù chúng ta đã phạm tội và làm lỗi trái ý Người.
Chúa luôn luôn tràn đầy lòng từ bi,
Chúa yêu thương chúng ta và chậm giận với chúng ta.
Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót,
Chúa là Đấng nhân hậu và hay xót thương.

Tình Cha Bao Bọc Chúng Ta

Dù xa cách hàng vạn dặm,
Tội lỗi của chúng ta Chúa đã xóa tan đến chân trời.
Chúa luôn luôn yêu thương những ai kính trọng Người,
Giống như một cha chẳng quên vỗ về đàn con của mình.
Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót,
Chúa là Đấng nhân hậu và hay xót thương.

Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót,
Chúa là Đấng nhân hậu và hay xót thương.

Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót: Thánh Vịnh 102 Thái Nguyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *