Cẩm nang

Tìm hiểu Toán lớp 4 trang 167

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về bài toán số học từ trang 167 trong sách giáo trình Toán lớp 4. Bài toán này liên quan đến việc tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó.

Toán Lop 4 Trang 167
Toán Lop 4 Trang 167

Tìm hiệu và tỷ số của hai số

Câu số 1 yêu cầu viết số thích hợp vào chỗ chấm là hiệu hai số. Để làm được điều này, chúng ta lấy số lớn trừ đi số nhỏ. Ví dụ, nếu hiệu của hai số là 6 – 1 = 5, thì ta có tỷ số là 54 – 1 = 3. Tương tự, 3 – 2 = 1 và 7 – 5 = 2, đó là hai số có hiệu phần bằng nhau.

Tìm số lớn và số nhỏ

Để tìm số lớn, ta lấy hiệu đã có và chia cho tỷ số. Ví dụ, nếu hiệu là 40 và tỷ số là 5, ta có thể tính được số lớn là 40 chia 5 bằng 8. Tương tự, ta có 36 chia 12 bằng 3, 87 chia 1 bằng 87, và 287 nhân 2 bằng 574.

Tìm số nhỏ

Để tìm số nhỏ, ta lấy tổng đã có và trừ đi số lớn. Ví dụ, nếu tổng là 130 và số lớn là 325, ta có thể tính được số nhỏ là 130 trừ đi 325 bằng -195.

Tìm hai số dựa trên tỉ số

Nếu biết tỉ số của hai số là 4/5, ta cần tìm hai số đó. Đầu tiên, ta tìm tổng hai số bằng cách nhân tỉ số với 9. Ví dụ, tỉ số là 4/5, nên tổng sẽ là 4 x 9 = 36. Tiếp theo, ta tìm số bé bằng cách nhân số bé với 4, vì tổng là 4 phần. Vậy số bé là 888. Số lớn sẽ là tổng trừ đi số bé, nên số lớn là 1998 – 888 = 1110.

Kết luận

Trên đây là những kiến thức cơ bản về bài toán số học từ trang 167 trong sách giáo trình Toán lớp 4. Hy vọng rằng bạn đã hiểu và áp dụng thành công những kiến thức này. Để có thêm thông tin và bài toán thú vị khác, hãy tiếp tục theo dõi trang web “Mỹ Phẩm Nature”.

Image

Tìm hiểu Toán lớp 4 trang 167

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *