List 20+ nhận diện hình ảnh bằng python mới nhất hiện nay

List 20+ nhận diện hình ảnh bằng python mới nhất hiện nay

Dưới đây là các thông tin và kiến thức về bài viết Nhận diện hình ảnh bằng python hay nhất do chính tay đội ngũ chúng tôi biên soạn và tổng hợp:

Video Nhận diện hình ảnh bằng python

Table of Contents

1 Nhận Diện Vật Thể Trong Ảnh Với 10 Dòng Code Python – Hóng Tin

 • Tác giả: hongtin.net
 • Ngày đăng: 05/16/2022
 • Đánh giá: 4.86 (632 vote)
 • Tóm tắt: · Cách nhận diện vật thể trong bức ảnh bất kỳ đơn giản nhất bằng python đơn giản nhất chỉ bằng 10 dòng code ,

2 Nhan dien hinh anh bang python – Quang Silic

 • Tác giả: quangsilic.com
 • Ngày đăng: 05/14/2022
 • Đánh giá: 4.67 (319 vote)
 • Tóm tắt: · Nhận dạng ảnh cơ bản với Python – Viblo · Nhận dạng khuôn mặt bằng python sử dụng thư viện opencv · Nhận Diện Vật Thể Trong Ảnh Với 10 Dòng Code 

3 Python: Phân đoạn hình ảnh bằng không gian màu trong OpenCV +

 • Tác giả: v1study.com
 • Ngày đăng: 05/30/2022
 • Đánh giá: 4.42 (558 vote)
 • Tóm tắt: · Mỗi thành phần có thể nhận một giá trị từ 0 đến 255, trong đó tuple (0, 0, 0) đại diện cho màu đen và (255, 255, 255) đại diện cho màu trắng

4 Tự viết công cụ nhận dạng hình ảnh đơn giản bằng Python | VN-Zoom

 • Tác giả: vn-z.vn
 • Ngày đăng: 12/21/2021
 • Đánh giá: 4.2 (515 vote)
 • Tóm tắt: · 1. Tensorflow TensorFlow là một thư viện phần mềm mã nguồn mở dành cho máy học trong nhiều loại hình tác vụ nhận thức và hiểu ngôn ngữ · 2. Numpy

5 Phương pháp nhận diện khuôn mặt bằng Python và OpenCV theo

 • Tác giả: rdfai.com
 • Ngày đăng: 02/04/2022
 • Đánh giá: 4 (586 vote)
 • Tóm tắt: Nó tự động tạo thư mục Train folder trong thư mục Database folder chứa khuôn mặt được nhận dạng. Trong khi tạo cơ sở dữ liệu, hình ảnh khuôn mặt phải có các 

6 Nhận diện vật thể bằng ImageAI – THỊ GIÁC MÁY TÍNH

 • Tác giả: thigiacmaytinh.com
 • Ngày đăng: 05/31/2022
 • Đánh giá: 3.79 (494 vote)
 • Tóm tắt: · Sử dụng thuật toán thị giác máy tính và deep learning cho ra kết quả chính xác cao. Project viết bằng Python và dễ dàng chạy trên nhiều hệ điều 

7 Thị giác máy tính với OpenCV-Python Bài 4, Phần 12: Đối sánh mẫu

 • Tác giả: imc.org.vn
 • Ngày đăng: 05/10/2022
 • Đánh giá: 3.7 (528 vote)
 • Tóm tắt: một hình ảnh bằng cách đối sánh mẫu, sử dụng các hàm cv2.matchTemplate() và cv2.minMaxLoc(). Thị giác máy tính với OpenCV-Python Bài 7 Phần 3: Nhận diện 

8 Code nhận diện khuôn mặt, giới tính và tuổi bằng Python

 • Tác giả: sourcecodec.net
 • Ngày đăng: 08/10/2022
 • Đánh giá: 3.58 (482 vote)
 • Tóm tắt: · Code nhận diện khuôn mặt giới tính và tuổi bằng Python 2 – Code nhận diện … Nhận diện khuôn mặt của hình ảnh trong thư mục

9 Phát Hiện Đối Tượng Theo Thời Gian Thực Với Python – CodeLearn

 • Tác giả: codelearn.io
 • Ngày đăng: 04/01/2022
 • Đánh giá: 3.2 (246 vote)
 • Tóm tắt: Ngày nay CV được sử dụng khá phổ biến và rộng rãi và không thể phủ nhận sự thật “Phát hiện đối tượng” (Object Detection) là một trong những ứng dụng tuyệt vời 

10 Phần 2. Đọc, hiển thị và ghi ảnh bằng OpenCV

 • Tác giả: aiots.vn
 • Ngày đăng: 05/02/2022
 • Đánh giá: 3.01 (558 vote)
 • Tóm tắt: · Sử dụng hàm này cũng xóa cửa sổ hoặc hình ảnh khỏi bộ nhớ chính của hệ thống. Python #Displays image inside a window cv2.imshow(‘color image’, 

11 Bài 23: Computer Vision – Lập trình AI bằng Python – VnCoder

 • Tác giả: vncoder.vn
 • Ngày đăng: 03/11/2022
 • Đánh giá: 2.96 (191 vote)
 • Tóm tắt: Low-level vision : Nó bao gồm hình ảnh quy trình để trích xuất tính năng. Intermediate-level vision : Nó bao gồm nhận dạng đối tượng và giải thích cảnh 3D

12 Xử lý hình ảnh trong Python: từ thuật toán đến công cụ – VinBigData

 • Tác giả: vinbigdata.com
 • Ngày đăng: 02/06/2022
 • Đánh giá: 2.69 (61 vote)
 • Tóm tắt: · Bài viết này sẽ cùng bạn khám phá về xử lý hình ảnh bằng Python: từ … một chiều (nhân hệ điều hành) được sử dụng để làm mờ hình ảnh chỉ 

13 Trích xuất và phân tích màu sắc từ hình ảnh bằng Python – Morioh

 • Tác giả: morioh.com
 • Ngày đăng: 05/11/2022
 • Đánh giá: 2.79 (142 vote)
 • Tóm tắt: Như số lượng cụm cho thấy, nó sẽ trả về 5 màu hàng đầu. Sau đó, chúng tôi chuyển đổi những màu đó sang định dạng Hex, điều này sẽ giúp chúng tôi tạo ra chiếc 

14 OpenCV là gì? Học Computer Vision không khó! – TopDev

 • Tác giả: topdev.vn
 • Ngày đăng: 07/07/2022
 • Đánh giá: 2.69 (153 vote)
 • Tóm tắt: Nếu bạn có hứng thú muốn biết về nhận dạng khuôn mặt hoặc phân loại ảnh; … Nó có trên các giao diện C++, C, Python và Java và hỗ trợ Windows, Linux, 

15 Điểm Danh Nhận Diện Hình Ảnh Bằng Python Và Opencv Theo

 • Tác giả: thehetrethanhhoa.com.vn
 • Ngày đăng: 02/16/2022
 • Đánh giá: 2.49 (134 vote)
 • Tóm tắt: · Đặc biệt, dù treo khẩu trang công dụng nhận dạng vẫn siêu khả quan. *. Kết quả ghi nhận biết Excel. *. Code Python tham khảo. import cv2import 

16 Sử dụng Python Computer Vision với OpenCV – w3seo

 • Tác giả: websitehcm.com
 • Ngày đăng: 11/29/2021
 • Đánh giá: 2.46 (123 vote)
 • Tóm tắt: Ngoài ra, chúng ta sẽ thấy phát hiện các cạnh, vẽ bằng Python OpenCV, phát hiện khuôn … Nhận diện; Phân tích chuyển động; Tái tạo cảnh; Khôi phục hình ảnh

17 Cách phát hiện và trích xuất khuôn mặt từ một image bằng OpenCV

 • Tác giả: galaxyz.net
 • Ngày đăng: 04/09/2022
 • Đánh giá: 2.2 (62 vote)
 • Tóm tắt: Một phương pháp xử lý hình ảnh là thông qua nhận diện khuôn mặt . … Cách phát hiện và trích xuất khuôn mặt từ một image bằng OpenCV và Python. Hình ảnh 

18 OpenCV | Cộng đồng Arduino Việt Nam

 • Tác giả: arduino.vn
 • Ngày đăng: 12/23/2021
 • Đánh giá: 2.12 (114 vote)
 • Tóm tắt: Bài trước tui đã hướng dẫn các bạn chuẩn bị phầm mềm cho dự án khóa thông minh nhận diện khuôn mặt, cụ thể là phần training lấy dữ liệu bằng python

19 Nhận diện khuôn mặt bằng Python với OpenCV – EzError.com

 • Tác giả: ezerror.com
 • Ngày đăng: 06/27/2022
 • Đánh giá: 2.02 (72 vote)
 • Tóm tắt: Để đọc một hình ảnh, chúng tôi sẽ sử dụng … trực tiếp khi sử dụng imread()bằng cách thiết lập cv2

20 Xử lý hình ảnh bằng Python – Koodibar

 • Tác giả: koodibar.com
 • Ngày đăng: 02/13/2022
 • Đánh giá: 2.09 (120 vote)
 • Tóm tắt: Nhận diện gương mặt bằng OpenCV. Sử dụng Haar Cascade classifier của OpenCV. Tải về file 

21 Nhận dạng ảnh cơ bản với Python – Viblo

 • Tác giả: viblo.asia
 • Ngày đăng: 11/25/2021
 • Đánh giá: 1.86 (182 vote)
 • Tóm tắt: Ở bước này chúng ta sẽ đánh giá mô hình bằng cách đánh giá độ chính xác của dữ liệu test thông qua mô hình vừa xây dựng

22 Nhận dạng khuôn mặt bằng python sử dụng thư viện opencv

 • Tác giả: pythonnangcao.com
 • Ngày đăng: 07/23/2022
 • Đánh giá: 1.73 (110 vote)
 • Tóm tắt: Face Detection with Python. Với bài học trên, các bạn có thể truy cập vào các thư mục trên máy tính chứa các hình ảnh cần xử lý (nhận diện 

23 Top 18 nhận diện khuôn mặt bằng python hay nhất 2022 – PhoHen

 • Tác giả: phohen.com
 • Ngày đăng: 09/23/2021
 • Đánh giá: 1.6 (130 vote)
 • Tóm tắt: · Nhận dạng khuôn mặt bằng python sử dụng thư viện opencv … truy cập vào các thư mục trên máy tính chứa các hình ảnh cần xử lý (nhận diện

24 OpenCV với Python trong Ứng Dụng Phát Hiện Khuôn Mặt … – stdio.vn

 • Tác giả: stdio.vn
 • Ngày đăng: 03/20/2022
 • Đánh giá: 1.52 (141 vote)
 • Tóm tắt: · Sử dụng OpenCV trong bài toán nhận diện khuôn mặt. Phần giới thiệu đã đề cập đến dùng hình ảnh/dữ liệu để giảm chi phí cho việc nghiên cứu 

25 Python: Nhận Dạng Khuôn Mặt Python, Nhận Diện Gương Mặt Với

 • Tác giả: kienthucnews.com
 • Ngày đăng: 03/08/2022
 • Đánh giá: 1.46 (161 vote)
 • Tóm tắt: Nếu như để scaleFactor = 1 thì tấm hình ảnh sẽ giữ nguyênminNeighbors: scale và quét hình ảnh cho đến lúc không thể scale được nữa thì từ bây giờ sẽ lộ diện 

26 Nhận dạng khuôn mặt thời gian thực bằng Python và OpenCV

 • Tác giả: congnghe102.com
 • Ngày đăng: 01/27/2022
 • Đánh giá: 1.29 (196 vote)
 • Tóm tắt: Để nhận ra khuôn mặt trong một khung ảnh, trước tiên bạn cần phải phát hiện xem có mặt người xuất hiện trong khung hình hay không

27 Top 14 nhận diện hình ảnh bằng python 2022 singmysong.vn

 • Tác giả: singmysong.vn
 • Ngày đăng: 07/08/2022
 • Đánh giá: 1.27 (110 vote)
 • Tóm tắt: · Nhận dạng ảnh cơ bản với Python – Viblo. Rating: 4 ⭐ ( 89684 ). Highest Rating: 5 ⭐. Lowest Rating: 2 ⭐. Searching Match:

Tôi là Hương Hồng - Một người đam mê tạo blog, viết lách về mẹo, hướng dẫn cách sử dụng mỹ phẩm