Phần 2: Nha khoa bền vững trong 500 từ trở lên

Phần 2: Nha khoa bền vững trong 500 từ trở lên

[ad_1]

SINGAPORE: Tại sao các chuyên gia nha khoa nên cố gắng hướng tới nha khoa bền vững? Thứ nhất, đó là việc làm đúng đắn về mặt đạo đức; thứ hai, nó là một công cụ tiếp thị tuyệt vời; và cuối cùng, nó tạo ra một nơi làm việc hấp dẫn cho các đồng nghiệp mới, vì nghiên cứu chỉ ra rằng thế hệ trẻ coi trọng những nơi làm việc bền vững hơn mức lương thưởng bằng tiền. Trước khi thực hiện các bước hướng tới việc tạo ra một cơ sở thực hành nha khoa xanh và thực hành nha khoa xanh, người thực hiện nên hiểu rằng tính bền vững giảm thiểu các cạm bẫy và đơn giản hóa quy trình. Bài viết này sẽ giới thiệu tổng quan ngắn gọn về phát triển bền vững, tập trung vào Chương trình nghị sự 2030 và 17 Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của Liên hợp quốc (LHQ).

Phát triển bền vững hiện đại bắt nguồn từ năm 1972, và nó đã phát triển thành các quy trình và quy trình làm việc phức tạp. Nó vẫn thường được kết hợp với việc chống lại sự nóng lên toàn cầu và quản lý chất thải vô trách nhiệm, và đúng như vậy, nhưng chủ đề này rất phức tạp do nhiều yếu tố có mối liên hệ với nhau.

Chương trình nghị sự 2030 được LHQ chấp nhận vào năm 2015 và có mục tiêu “xóa đói giảm nghèo, bảo vệ hành tinh và đảm bảo rằng đến năm 2030 tất cả mọi người đều được hưởng hòa bình và thịnh vượng”. Nó có thể được mô tả bằng cách sử dụng năm chữ Ps: con người, hành tinh, thịnh vượng, hòa bình và quan hệ đối tác. Bảo vệ mọi người khỏi đói nghèo; thực hiện các bước để bảo vệ hành tinh của chúng ta khỏi sự suy thoái và sự nóng lên toàn cầu; đảm bảo rằng chúng ta có thể phát triển thịnh vượng khi cộng sinh với môi trường của chúng ta; thiết lập hòa bình cho nhân loại; và có thể sống mà không sợ hãi và bạo lực. Điều này chỉ có thể đạt được khi năm Ps cùng làm việc — tạo ra các mối quan hệ đối tác địa phương và toàn cầu. Phát triển bền vững phụ thuộc vào sự tiến bộ trong tất cả năm chữ P, vì tất cả chúng đều được kết nối với nhau. Không có quan hệ đối tác, không có hòa bình; không có hòa bình, không có thịnh vượng; và không có hành tinh, không có tương lai.

Năm Ps là tổng quan về Chương trình nghị sự 2030, trong khi các SDG của Liên hợp quốc là bản phân tích của Chương trình nghị sự 2030, dựa trên tám mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (2000-2015) và được phân chia thêm theo ba trụ cột của bền vững – kinh tế, xã hội và môi trường — vào 17 mục tiêu hữu hình và 169 hành động duy nhất. Các điểm hành động này cung cấp thêm hướng dẫn cho một cá nhân muốn thực hiện tính bền vững bằng cách sử dụng SDGs hoặc cho một tổ chức có cùng mục tiêu.

Mặc dù các SDG cung cấp một quá trình hành động có cấu trúc và tập trung với các chỉ số rõ ràng, việc thực hiện chúng trong thực tế hàng ngày vẫn có thể là một nhiệm vụ khó khăn. Một cách thay thế để định khung quy trình làm việc của SDG là mô hình bánh cưới do Giáo sư Johan Rockström và Pavan Sukhdev tạo ra. Mô hình này nhằm vào ngành công nghiệp thực phẩm và họ xếp các SDG thành bốn lớp giống như một chiếc bánh cưới, sử dụng môi trường (sinh quyển), xã hội và kinh tế cho ba lớp đầu tiên và cuối cùng, bổ sung SDG 17, được gọi là “quan hệ đối tác cho các mục tiêu ”, Trên đầu trang.

Giáo sư Johan Rockström và Pavan Sukhdev trình bày cách mới để xem các Mục tiêu Phát triển Bền vững. (Hình ảnh: Hình ảnh Azote cho Trung tâm phục hồi Stockholm / Đại học Stockholm)

Thông điệp, nói một cách rất đơn giản, là chúng ta cần tham gia vào tất cả các lớp trong chiếc bánh cưới để thành công, nhưng cuối cùng, nếu không có môi trường (sinh quyển) – hành tinh của chúng ta – thì các lớp khác sẽ trở nên thừa.

Là các chuyên gia nha khoa, chúng tôi có thể làm việc ở tất cả các lớp để tạo ra một thực hành bền vững thành công. Ví dụ về điều này là:

  • Môi trường: SDG 13 liên quan đến “hành động khí hậu”. Ở đây, Mục tiêu 13.2 là giảm phát thải khí nhà kính, có liên quan chặt chẽ đến công việc hàng ngày của chúng ta. Chúng ta sẽ thảo luận chi tiết về vấn đề này ở phần sau của loạt bài.
  • Xã hội: SDG 3 liên quan đến “sức khỏe tốt và hạnh phúc”. Ở đây, Mục tiêu 3.8 là chống lại các bệnh không lây nhiễm, trong y học nha khoa, chủ yếu liên quan đến sâu răng và bệnh nha chu.
  • Kinh tế: SDG 12 liên quan đến “tiêu dùng và sản xuất có trách nhiệm”. Ở đây, Mục tiêu 12.5 là tập trung vào mua sắm và quản lý chất thải như giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế.

Những mục tiêu này chỉ là ví dụ và tùy thuộc vào các chuyên gia và thực tiễn để quyết định nơi chúng có thể tạo ra tác động lớn nhất.

Ngoài ra, chúng tôi có thể hỗ trợ các tổ chức làm việc trực tiếp với các hoạt động khác, chẳng hạn như cung cấp nước an toàn và giá cả phải chăng cho tất cả mọi người. Sự hỗ trợ này là một ví dụ về “quan hệ đối tác vì mục tiêu” của SDG 17, là lớp cuối cùng của chiếc bánh cưới. Đây cũng là nơi các chuyên gia nha khoa có thể tạo ra ảnh hưởng lớn trên toàn cầu bằng cách hợp tác với các nhà cung cấp bền vững. Trong Phần 3, mua sắm bền vững sẽ được thảo luận chi tiết hơn.

Ghi chú biên tập: Trong loạt bài gồm sáu phần này, Tiến sĩ Sanjay Haryana sẽ trình bày tổng quan về các khía cạnh khác nhau của tính bền vững trong nha khoa.

Tôi là Hương Hồng - Một người đam mê tạo blog, viết lách về mẹo, hướng dẫn cách sử dụng mỹ phẩm